• محمدرضا بابائی

    عضو
    10 دی 1399 در 7:37 قبل از ظهر

    حدود سه سال قبل طرحی به شرکت بیمه قبلی من پیشنهاد شده بود که افراد یکه برای جرائم غیر عمد بالاخص مسائل مالی گرفتار زندان میشن خودشون یا خانوده این افراد با داشتن بیمه نامه ای خودبتونن به مراجع ذیصلاح ارائه کنن که مقدمه آزادی موقت و بعد از آن امکان پرداخت خسارت رو داشته باشه که این طرح در همون مرحله اولیه بررسی رد و بایگانی شد.