• Unknown Member

    کاربر حذف شده
    9 دی 1399 در 10:55 بعد از ظهر

    سرکار خانم همانطور که ذکر نمودید در عرایضتان نکته خوبی رااشاره کردین که مسکن نیاز مصرفیه

    حال تصورکنید اینجانب برای همین نیاز مصرفی ده تا خانه مختلف را خریداری وهیچکدام از آنها را اجاره ندهم ونفروشم وده ها وصد ها نفر همین سیاست من ا دنبال کنند اونجا نیاز مصرفی نمیتونه باشه وموجب بروز سفته بازی هم میشه .

    اثرات بازار سهام وتورم این بازار بر روی مسکن بی اثر نبوده