• امیرحسین خداپناهی

  عضو
  9 دی 1399 در 10:09 بعد از ظهر

  با سلام واحترام

  با توجه به متن ماده 32 قانون اصلاح شخص ثالث مصوب سال 1395 که چنین اذعان می دارد:

  ماده۳۲ـ در حوادث منجر به خسارت بدنی، زیان دیده، اولیای دم یا وراث قانونی موظفند پس از قطعی شدن مبلغ خسارت برای تکمیل مدارک به منظور دریافت خسارت، به بیمه گر مراجعه کنند. بیمه گر مکلف است حداکثر ظرف مدت بیست روز از تاریخ قطعی شدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زیان دیده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذکور نزد صندوق تودیع و قبض واریز را به مرجع قضائی مربوط تحویل دهد. در این صورت تعهد بیمه گر و مسبب حادثه، ایفاءشده تلقی می شود. صندوق مکلف است بلافاصله پس از درخواست زیان دیده مبلغ مذکور را عیناً به وی پرداخت نماید.

  تبصره۳ـ ملاک قطعی شدن میزان
  خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است

  همانگونه که مستحضر می باشید در متن ماده 32 جمله (پس از قطعی شدن مبلغ خسارت) عینا آمده و در تبصره شماره 3 همین ماده نیز ملاک قطعی شدن مبلغ خسارت را قطعیت حکم دادگاه اعلام نموده لذا در این پرونده خسارت می بایست به نرخ سال صدور رای و به نرخ روز پرداخت گردد.

  در خصوص ماده 15 قانون بیمه نیز به نظرم این مورد مربوط به خسارت مالی می باشد.