• امیرحسین خداپناهی

    عضو
    9 دی 1399 در 9:50 بعد از ظهر

    با سلام واحترام

    قطعا نظر حضرتعالی در این خصوص منطقی و عادلاتر می باشد لاکن موردی که اخیرا بسیار در پرونده های خسارت به چشم می خورد مراجعه شخص زیاندیده با تاخیر به پزشکی قانونی می باشد به طور مثال شخصی در حادثه ای دچار خسارت بدنی می گردد در اولین مراجعه ایشان به پزشکی قانونی صدمات وارده ثبت و مراجعه بعدی 3 ماه بعد اعلام می گردد، شخص بعد از گذشت 8 ماه وحتی بیشتر به پزشکی قانونی مراجعه و حالا یا درمان خاتمه می یابد یا مجددا مرحله معاینه بعدی اعلام می گردد بدنی ترتیب شخص با تاخیر در مراجعات موجب گذشت زمان، اتلاف وقت و در نهایت صدور رای در سال بعد می گردد.

    به نظرم برخی قوانین جای بحث بسیار زیاد و مستلزم برخی اصلاحات عمیق و اساسی می باشد چراکه قانون برای جلوگیری از هرگونه سو استفاده و احقاق حق می باشد نه اینکه خود موجبات سوء استفاده برخی را فراهم آورد.