• مدیریت شاب

  مدیریت
  9 دی 1399 در 9:41 بعد از ظهر

  @Bimehsara

  آقای جواد قبادی یکی از اعضای شاب در تلگرام انجمن حرفه ای این پاسخ رو دادن

  سلام

  با استناد به ماده 32 قانون بیمه شخص ثالث مبنی بر تکلیف زیان دیده برای مراجعه به بیمه گر و همچنین ماده 15 قانون بیمه به نظر بنده هر چند خسارت ایشان مشمول مرور زمان نشده و قابل دریافت از بیمه گر است

  .اما از آنجاییکه به تکلیف خود در مواد فوق عمل نکرده مستحق دریافت خسارت به قیمت روز از بیمه گر نیست و بر اساس مبلغ دیه سال وقوع حادثه حق دریافت خسارت را دارد .

  ماده 32 :

  در حوادث منجر به خسارت بدنی، زيان ديده، اوليای دم يا وراث قانونی موظفند پس از قطعی شدن مبلغ خسارت برای تكميل مدارك به منظور دريافت خسارت، به بيمه گر مراجعه كنند. بيمه گر مكلف است حداكثر

  ظرف مدت بيست روز از تاريخ قطعی شدن مبلغ خسارت، مبلغ خسارت را به زيان ديده پرداخت و در صورت عدم مراجعه وی در مهلت مذكور نزد صندوق توديع و قبض واريز را به مرجع قضائی مربوط تحويل دهد. در اين صورت تعهد بيمه گر و مسبب حادثه، ايفاءشده تلقی می شود. صندوق مكلف است بلافاصله پس از درخواست زيان ديده مبلغ مذكور را عيناً به وی پرداخت نمايد.

  ماده 15 قانون بیمه :

  بيمه‌گذار بايد براي جلوگيري از خسارات مراقبتي را که عادتاً هر کس از مال خود مي‌نمايد نسبت به موضوع بيمه نيز بنمايد و در صورت نزديک شدن حادثه يا وقوع آن اقداماتي را که براي جلوگيري از سرايت و توسعه

  خسارت لازم است بعمل آورد. اولين زمان امکان و منتهي در ظرف پنج روز از تاريخ اطلاع خود از وقوع حادثه بيمه‌گر را مطلع سازد والا بيمه‌گر مسئول نخواهد بود مگر آن که بيمه‌گذار ثابت کند که به واسطه حوادثي که خارج از اختيار او بوده است اطلاع به بيمه‌گر در مدت مقرر براي او مقدور نبوده است.