• فرهاد عظیمی

    عضو
    9 دی 1399 در 9:33 بعد از ظهر

    به نظرم منم بند دوم مطلب شما به عدالت نزدیکتره ولی آنچه در عمل اتفاق می افته بر اساس دیه روزه. روانشاد دکتر کاتوزیان چنین مطالباتی رو سو استفاده از حق می دونست.