• محمدرضا بابائی

    عضو
    9 دی 1399 در 8:36 بعد از ظهر

    سلام

    طبیعتا باید درراستای نظامند کردن سیستم ارزیابی خسارت باشه و همچنین تعیین نظامی برکنترل درآمد اونها .