• محمدرضا یزدانی

    عضو
    8 دی 1399 در 10:52 بعد از ظهر

    اگر زیان‌دیده ثابت کند که موبایل نیز در این حادثه آسیب دیده میتواند مطالبه خسارت نماید و در تعهد بیمه گر می باشد البته با رعایت تبصره ماده 8