• فرامرز نجفی

    عضو
    8 دی 1399 در 8:06 بعد از ظهر

    با سلام

    با توجه به اینکه در بیمه شخص ثالث یکی از تعهدات بیمه گر جبران خسارت مالی وارده به اشخاص ثالث می باشد لذا در صورتی که مسبب خسارت وارده به موبایل خودرو مقصر شناخته شود و در گزارش مقام انتظامی به آن اشاره شود جبران خسارت وارده به موبایل به عهده بیمه گر می باشد.

    صرف نظر از اینکه خودرو زیاندیده خودرو متعارف یا غیر متعارف باشد خسارت قابل پرداخت است.البته جهت محاسبه خسارت پرداختی زیاندیدگان، خسارت با در نظر گرفتن تبصره های ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث و سقف تعهدات مالی پرداخت می گردد.