• صمد فخاری همت

    عضو
    8 دی 1399 در 4:32 قبل از ظهر

    با سلام

    دیدن این بیمه نامه اول از همه آدم رو به یاد قدیم میندازه و دوم اینکه از این بیمه نامه سادگی و دوری از هر گونه آرایش را در ذهن تداعی میکند.