• بهزاد توژان

    عضو
    7 دی 1399 در 11:29 بعد از ظهر

    فرمودید برای راننده حکم پرداخت دیه صادر شده، پس مدارک و مستندات لازم تهیه و در اختیار مرجع قضایی قرار گرفته که رای قطعی صادر شده.

    بیمه گر باید خسارت را پرداخت کند ولی چون فرد مصدوم بعد از سه سال جهت دریافت دیه خود به مرجع قضایی مراجعه کرده، قاعدتا مرجع قضایی هم باید به نرخ سال وقوع حادثه رای را صادر کرده باشد.

    بیمه گر خسارت را به حساب صندوق تامین واریز میکنه و بعد از تکمیل مدارک از طرف شخص مصدوم، فیش واریزی رو تحویل میده