• راشد Rashed Underwriter

    عضو
    6 دی 1399 در 11:25 بعد از ظهر

    @m.salehi

    درود وتشکر از نظرتان

    شاید در دوره انقلاب صنعتی چهارم ومسئلهInsurance4شرکتهای بیمه ای ایران مجبورند خود رابا تغییرات آتی بیشتر هماهنگ کنند ومدلهای کسب وکارشان رانیز به زودی تغییر دهند.آنچه که در چشم انداز نزدیک صنعت بیمه در ایران وکمتر از ده سال آتی میبینیم حذف شغل هایی است که بیشتر اوپراتور محورند و لذا صنعت به نظر به طرف استفاده از نیروهای متخصص فناوری اطلاعات روی خواهد آورد.متخصصان حوزه هوش مصنوعی،Devopو بازاریابی دیجیتال و لذا سایر مسایل نیز به مرور حل خواهد گشت .چرا که نیاز جدید راه حل را نیز ارائه خواهد نمود.وبه نظرم ریسک های سایبری با آزمایش وخطاها در بازار بیمه ایران به مرور زمان جای خود راباز خواهد کرد و بحث خسارت وارده نیز با توانمند شدن صنعت در زمینه فناوری اطلاعات بیشتر وآسانتر مدیریت خواهد شد