• ناهید عباسی

    عضو
    6 دی 1399 در 5:37 بعد از ظهر

    درست می فرمایید ولی به موضوع تجمع ریسک در داخل کشور هم باید توجه کرد ،هر چند تا کنون خسارات عمده ای نداشتیم تا مشکل تحریم خودش را بوضوح نشان دهدو بار سنگین خسارات بدوش شرکتهای داخلی تحمیل شود