• محمدتقی آرام فر

    عضو
    6 دی 1399 در 10:00 قبل از ظهر

    بسیار مطلب مفیدی بود. از ارائه اطلاعات شما و دیدگاهی که ایجاد کردید سپاس. به نظر با توجه به مسایل سیاسی و اقتصادی، باید بسیار اساسی در خصوص حملات سایبری در آینده کشور توسط دولتمردان تصمیم گیری بشه . شرکت های بیمه هم باید در صورت درخواست ورود به این بخش بسیار دقیق و با اطلاعات کافی عمل کنند.