• محمدرضا بابائی

    عضو
    3 دی 1399 در 5:56 بعد از ظهر

    من با نظر جناب عظیمی موافقم و ارائه کلوز دیه دوم دقیقا به معنی تفکیک محاسبه خسارت برای دیه اول و مازاد براون هست مشروط به شفاف سازی متن کلوز هنگام ارائه ,متاسفانه تاکنون کلوزها اکثرا بدون در نظر گرفتن تفسیرها نوشته شده که موقع پرداخت خسارت واحدهای اجرائی به اشتباه میندازه

    من موقع بازنگری کلوزها در سندیکا به دبیر محترم پیشنهاد دادم برای روشن شدن موضوع و وحدت رویه بین شرکتها چند مثال عددی متفاوت برای تمامی اعضا ارسال تا به یک وحدت نظر برسیم .