• محمد صالحی

    عضو
    2 دی 1399 در 9:18 قبل از ظهر

    ضمن تشکر از آقای سوره مطلب بسیار جالبی بود ،گاهی برای تغییر نگاه باید کمی دانش در بعضی حوزه ها داشته باشیم .دانش : آکادمیک و تجربی و… اینگونه مطالب میتواند به این موضوع کمک کند ،قطعا افرادی که در شبکه شاب حضور دارند اگر در حال حاظر مدیر نباشند ،به احتمال فراوان در آینده خواهند بود پس اینگونه مطالب در صورتی که به صورت مفهومی مطالعه شود قطعا در ایجاد این دانش در عموم افراد و روابط بین افراد در سازمان ها تاثیر گذار خواهد بود .

    حتی افرادی که در مشاغل دیگر فعالیت دارند و در قالب سازمان فعالیت اقتصادی انجام نمیدهند نیز در نهایت نیاز به کارمندانی دارند ،که این دانش بر روابط آنها تاثیر گذار خواهد بود