• محمدتقی آرام فر

    عضو
    1 دی 1399 در 12:31 بعد از ظهر

    طبق جستجو های من، بیمه مسئولیت مدیران شامل مسئولیت مدنی بیمه‌گذار و مدیران وی در قبال اشخاصی که به علت خطا، اشتباه، غفلت، و یا قصور غیر عمد بیمه‌گذارهست میشه که این بیمه نامه برای اولین بارر توسط بیمه ملت طراحی شده.

    پس بیمه مسئولیت اشتباه و خطا هم در رسته همون بخش اول قرار می گیرد .

    اما در خصوص بیمه نامه صداقت و امانت کارکنان هم، بررسی های من نشون میده که این یک نوع بیمه نامه اعتباری هست برای این بیمه نامه الزام قانونی و یا شرایط خاصی وجود نداره. بیشتری استفادش هم در کارگزاری ها، مجتمع ها و .. هست .