• فرهاد عظیمی

    عضو
    30 آذر 1399 در 3:42 بعد از ظهر

    در خصوص سهل انگاری که اگر در نهایت در نظر کارشناس رسمی دادگستری یا ارزیاب رسمی بیمه یا نهایتا در رای دادگاه درصدی به عنوان درصد قصور اون شخص در نظر گرفته بشه، اون بخش از محل بیمه نامه قابل پرداخت نیست.

    اگر درست متوجه شده باشم سوال در خصوص اینه که با توجه به اینکه در بیمه نامه معمولا نوشته میشه حوادث خارج از کابین اسانسور استثناست، حالا این حادثه خارج کابینه یا نه. باز خانم ترکی می تونه توضیحات بیشتری بده.