• محمدتقی آرام فر

    عضو
    30 آذر 1399 در 3:19 بعد از ظهر

    در خصوص سهل انگاری افراد که نظر کارشناس رسمی دادگستری مقبولیت دارد تا نظر سازمان آتش نشانی . در خصوص خارج از آسانسور بودن یا نبودن نیز باید دید آیا راه آسانسور یا همون چاله آسانسور نیز باتوجه به شرایط عمومی بیمه نامه صادره شرکت متبوع تحت پوشش بوده و بعد اعلام نظر کرد . ضمن اینکه من هنوز متوجه جایگاه متوفی در زمان حادثه نشدم . یعنی بالاخره سقوط داشته و یا بین کابین و دیوار (که نحوه قرار گرفتن ایشون برای من سوال هست) گیر افتاده است؟