• محمدتقی آرام فر

    عضو
    30 آذر 1399 در 9:14 قبل از ظهر

    سلام

    من تا کنون با بیمه نامه ای در رشته مسئولیت که اینگونه قصور یا قصوری شبیه به این مورد که منجر به از دست رفتن حقوق بیمه گر بشود، مواجه نشدم . ولی در بیمه های مسئولیت یک زیر شاخه ای وجود دارد که قصور مدیران یا کارکنان مجموعه را در صورت قصورشان پوشش میدهد. به نظر می شود مطلب مورد سوال شما رو نیز در اینگونه بیمه نامه گنجاند.