• صمد فخاری همت

  عضو
  30 آذر 1399 در 1:35 قبل از ظهر

  با سلام واحترام

  به منظور درک صحیح هر موضوع لازم است که ابتدا واژه ها به درستی تعریف تا منجر به تفسیر های متفاوت نگردد در ابتدای این بحث تعریف لغوی این دو کلمه توسط اساتید محترم بیان شد در راستای تکمیل تعریف این دو کلمه یعنی تهاجم وهجوم باید گفت که هر دو کلمه ریشه عربی دارند و اسم مصدر هستند، اسم مصدر در زبان فارسی به این معنی است که زبان و شخص و شمارش آن معلوم نیست بیشتر اسم مصدر ها در زبان فارسی دارای دو مصدر ماضی و مضارع هستند که دقیقاً این دو کلمه تهاجم وهجوم دو مصدر ماضی(گذشته) و مضارع(حال) می باشند و می توان نتیجه گرفت که تهاجم به معنای تاخت و تاز(که خود این کلمه اسم مصدر با واو عطف می باشد )، حمله ، شبیخون ، هجوم ، حمله کردن و هجوم بردن است که با همدیگر مترادف می باشند.

  از آنجا که در آیین نامه شماره 53 ماده 6 خسارت های غیر قابل جبران در بند یک به تهاجم اشاره شده است .

  می توان به نکات ذیل اشاره نمود :

  1-با توجه به اشاره خسارت های ناشی از جنگ ،شورش، اعتصاب و یا تهاجم در این بند منظور قانون گذاراز تهاجم این بوده است خسارت های ناشی از جنگ و شورش و اعتصاب بر اثر تهاجم یا هجوم بر اثر یک اقدام گروهی می باشد که اساساً بیمه گذاررا از مواجه شدن با ریسک آن که از یک فضای نمونه غیر تصادفی می باشد دور نگه میدارد.

  دراین بند تهاجم مبتنی بر ریسک های فضای نمونه غیر تصادفی (غیر قابل شمارش) مد نظر بوده و فضای نمونه تصادفی(قابل شمارش) شامل آن نخواهد شد.

  در نتیجه گیری در این مورد می توان با چند مثال به این موضوع پرداخت:

  1-آیا در هجوم سارق یا سارقین به راننده و سرقت اتومبیل خسارت آن پرداخت خواهد شد؟

  *با توجه به هجوم سارق و سرقت اتومبیل فضای نمونه تصادفی بوده و خسارت قابل پرداخت خواهد بود .

  2-باهجوم یک شخص ناشناس و تخریب خودرو با تبرآیا خسارت جزء موارد غیرقابل جبران می باشد؟

  نتیجه گیری :

  بسیاری از خسارت ها منشاء آن تهاجم یا هجوم می باشد مانند هجوم به خودرو و شکستن شیشه های آن ،هجوم به خودرو و تخریب آن ،هجوم به خودرو و پاشیدن اسید بروی آن ، پس ابتدا باید بررسی کرد که در کدام فضای نمونه(تصادفی و غیر تصادفی) قرار داشته و سپس در مورد پرداخت یا غیر قابل جبران بودن آن تصمیم گیری نمود.