• سید اکبر احقاقی

    عضو
    30 آذر 1399 در 12:41 قبل از ظهر

    بنظر اینجانب اگر قرار باشد تعاریف و ابعاد شرایط عمومی مفصل و مشروح باشد ساختار واقعی خود را از دست می دهد اینکه شرایط عمومی بیمه نامه محل اشکال است شکی در آن نیست اما قرار نیست شرایط عمومی از بیان کلیات به بیان جزییات تغییر ماهیت دهد . بیان جزییات وظیفه بیمه گر بوده که این مهم با شرایط خصوصی و شرایط پیوست محقق میگردد اینکه در بیمه نامه ها شرایط خصوص نقش پر رنگی ندارد به ماهیت شرایط عمومی بر نمی گردد. بهتر است یک چاچوب استاندارد توسط نهاد ناظر صنعت بیمه برای قوانین و آیین نامه ها تعریف شود و پس از آن کلیه ضوابط و آیین نامه ها با آن تطبیق داده شده و پیشنهاد اصلاح ارایه شود.