• حمید علیجانی

  عضو
  29 آذر 1399 در 11:52 بعد از ظهر

  با سلام خدمت همکاران محترم،

  با در نظر گرفتن این که الزاماً واژگان دارای یک معنا نبوده و بسته به کاربرد آنها در متن ممکن است هدف نگارنده صرفاً معنای بخصوصی از آن واژه باشد به همین جهت به منظور جلوگیری از هر گونه اختلاف نظر در معنای واژگان مرسوم است که در ابتدای قوانین، مقررات، معاهدات و شرایط بیمه نامه ها بخشی تحت عنوان “تعاریف” قرار داده می شود که در این بخش واژگان کلیدی که در بر گیرنده معانی مختلف بوده بطور اختصاصی توسط نویسندگان تعریف می شود.

  بدیهی است در صورتی که برای یک واژه معانی مختلفی متصور باشد در ابتدا می بایست به این بخش رجوع نمود. اما در صورتی که در این بخش تعریفی نشده باشد. بسته به این که فرد تفسیر کننده چه کسی باشد فرآیند تفسیر متفاوت است. به عنوان نمونه اگر بین بیمه گذار و بیمه گر در تفسیر واژه تهاجم اختلاف نظری باشد به نظر می رسد بیمه گذار مستند به ماده 14 آیین نامه شماره 71 شورای عالی بیمه واژه مربوطه را آن گونه که خود برداشت می نماید تفسیر خواهد نمود. لیکن در صورتی که موضوع صرفاً یک بحث علمی برای تفسیر واژه باشد یا اصولاً در قوانین محل عقد قرارداد رویه ای برای تفسیر تعریف نشده باشد، معمولاً از قواعد عمومی تفسیر استفاده می شود که در این متن بنا به تبیین آنها را ندارم و فقط به این موضوع اکتفا می نمایم که اولین قدم تفسیر کلمات، آن است مردم عادی یا عامه مردم مستند به فرهنگ لغت عمومی همچون فرهنگ چه استنباط و تعریفی از آن واژه دارند که در مورد واژه تهاجم تیز در این خصوص دوستان محترم هر یک با معرفی فرهنگ لغتی اعم از عمومی و اختصاصی تعریفی از آن عنوان نمودند که علیرغم تفاوت های شکلی، هر کدام در جای خود صحیح می باشند و فقط می توان چنین استنباط نمود که بسته به مرجع مربوطه این کلمه دارای معانی مختلفی است. با در نظر گرفتن این که اکثر شرایط بیمه نامه ها در ایران دقیقا منطبق با شرایط بیمه ها در بازار لندن یا برداشتی از آن است و با فرض این که لغت تهاجم معادل واژه انگلیسی invasion باشد، با رویکرد بیمه بدنه هواپیما به عنوان یک وسیله نقلیه همچون خودرو این واژه را بطور مختصر تفسیر می نمایم. واژه invasion در معنای عمومی آن مستند به پروند حقوقی Kuwait Airways Corp v Kuwait Ins Co [1999] عبارتست از حمله از سوی یک ارتش مهاجم به یک کشور است اما باید در نظر داشت که این معنای عمومی همواره به سادگی که تعریف شد نمی توان هر تهاجمی خارجی را از مصادق invasion دانست و در صورتی که دوستانی علاقمند باشند تا پرونده های پیچیده حقوقی را مطالعه نمایند می توانند به پرونده حقوقیEg Spinney’s (1948) Ltd v Royallns Co Ltd [1980] مراجعه نمایند.

  ممکن است چنین تفسیر شود
  که نگارندگان شرایط عمومی بیمه بدنه در ایران منظورشان تهاجم خارجی و یا نظامی
  نباشد. در این خصوص به نظر می رسد در ترتیب نگارش این واژه در متن شرایط عمومی
  توجه کافی معمول نشده است زیرا که تقریباً در تمامی کلوز های بیمه ای بازار لندن
  حتی در مورد بیمه بدنه اتومبیل و همچنین کلوز های مهندسی شرکت مونیخ ری، کلمه
  تهاجم بعد از کلمه جنگ قرار گرفته است. لذا در صورتی که فرض صحیح نبودن ترتیب
  کلمات را ملاک تفسیر این واژه قرار دهیم مستند به قاعده تفسیر Ejusdem generis rule می توانیم نتیجه بگیریم که واژه تهاجم همسو با سایر واژگان صرفاً اشاره به
  تهاجم ارتش مهاجم خارجی دارد.