• عاطفه قمى

  عضو
  29 آذر 1399 در 10:27 بعد از ظهر

  در مورد واژه :

  به نظر من وقتى يك رشته كلمه پشت سر هم مياد معنا رو كامل ميكنه؛ جنگ، شورش، اعتصاب (هر دو حالت داخل و خارج رو شامل ميشه)؛ پس هجوم هم ميتونه هر دو حالت حملات داخلى و خارجى رو داشته باشه.

  در مورد معنا و تفسير دقيق واژه :

  به نظر من موضوع به شركت هاى بيمه مربوط نيست كه نياز باشه تعريف مشخصى ارائه داد. بلكه به قانون كشور برميگرده؛ در واقع فكر ميكنم تو اين شرايط بايد قوه هاى تصميم گيرنده مثلا نيروى انتظامى تاييد به خسارت ناشى از مثلا هجوم و شورش بدند و اينكه اونا چه تعريفى داشته باشند مشخص نيست. چون به هر حال دولت اين واژه رو بر مبناى شرايط و اقتضاى خودش به كار ميبره. مثلا در مثال قمه كه فكر ميكنم جناب آقاى عظيمى مطرح كردند، من فكر ميكنم به راحتى قابليت پرداخت داره (گرچه نوعى تهاجم هست ولى مقياس اون تعريف شده و مشخصه) ؛ اما مثلا ابان سال گذشته خير .