• فاطمه امدادی

    عضو
    29 آذر 1399 در 8:14 قبل از ظهر

    باسلام وعرض ادب

    فارغ از متفاوت بودن معنی دو کلمه ، از نظر محاسباتی پوشش چنین ریسکهایی به علت فراوانی کم و شدت بالا باعث چوله شدن توزیع خسارتها و به عبارتی دم کلفت شدن آنها میشه و همچنین می بایست از پوشش اتکایی مناسب برای پوشش آنها استفاده کرد. بنابراین من فکر می کنم این استثنا هر دو جنگ داخلی و خارجی رو پوشش میده چون برای پوشش دادن هر دو آنها ما ناگزیر به بک نوع شیوه برخورد هستیم