• نیره نظر

    عضو
    29 آذر 1399 در 12:09 قبل از ظهر

    با سلام مجدد

    من با نظر آقای صالحی موافق هستم. اگر زیان وارده به مال شخص ثالث باشد بیمه مسئولیت جزء بیمه های خسارتی می باشد اما اگر زیان وارده به جان شخص ثالث باشد بیمه مسئولیت جزء بیمه های غرامتی محسوب می شود.