• محسن رحیمی

  عضو
  28 آذر 1399 در 11:30 بعد از ظهر

  استثناء جنگ شرطی است که تقریباً در تمام بیمه نامه ها یافت می شود و خسارات ناشی از جنگ یا اقدامات جنگی را از حوزه پوشش های بیمه نامه خارج می کند. اگرچه وردینگ این استثنا در فرم های استاندارد بیمه نامه های مختلف متفاوت است و ممکن است در قراردادهای غیراستاندارد حتی بیشتر نیز متفاوت باشد، اصطلاحات خاصی تقریبا در همه آنها مشترکا استفاده می شود: جنگ (اعلان شده یا اعلان نشده)، جنگ داخلی، اقدام نظامی، تهاجم، قدرت غصب شده، اقدام دولت برای جلوگیری یا دفاع در برابر حمله نظامی.

  قطعا به دلیل تواتر کم اتفاقات مذکور در جهان، موارد قضایی زیادی برای بررسی مفاهیم و تعاریف این کلوز وجود ندارد اما در یکی از دادگاه های رسیدگی به خسارات ناشی از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر که بیمه گر با استناد به استثنا جنگ خسارت را غیر قابل پرداخت دانسته بود، دادگاه در بخشی از انشاء رای خود مواردی را ذکر کرده بود که شاید در بحث این تاپیک مفید باشد.

  در متن رای آمده است:« درك عمومي از معنای کلمات کلوز در زبان انگليسي و سوابق تاريخی از عباراتی همچون جنگ و اقدامات شبیه به جنگ نشاندهنده شمول معانی زیر در آنها نیست:

  (1) تحميل خشونت عمدي توسط گروه هاي سياسي (که نه توسط دولت ها به كار گرفته شده اند و نه به عنوان نماينده آنها شناخته می شوند)

  (2) حوادث ناشی از اقدامات و اموال شهروندان غیرنظامی قدرت های غیر متخاصم

  (3) در مکان های بسیار دور از منطقه جنگی یا موضوع هرگونه جنگ.

  و نتیجه ای کلی که عنوان شده بود این بود که اگر هدف آشکار و مشخص عمل مورد بحث (در اینجا عملیات ۱۱ سپتامبر)، بیشتر تبلیغاتی باشد تا فتح منطقه ای و یا اجبار دولتی به کاری، آن را نمیتوان جنگ یا شبه جنگ در نظر گرفت.

  جای بحث زیاد دارد اما با توجه به توضیحات فوق و مطالعه نظرات کلیه دوستان نظر فعلی بنده است که کلیه کلمات استفاده شده در این استثناء از جمله هجوم یا تهاجم باید مربوط به اقدامات یک نیروی نظامی باشد که توسط یک قدرت مستقل هدایت می شود.

  در تایید بیشتر نتیجه فوق دوستان را ارجاع میدهم به آخرین نسخه های کلوز استثناء جنگ در بیمه نامه های اموال تجاری ISO که علاوه بر حذف کلمات مبهمی مثل invasion یا همان تهاجم، با نوشتن عباراتی مثل Warlike action by a military force یا by any government, sovereign or other authority using military personnel or other agents به نظر خواسته نقش نیروهای نظامی دولتی را پررنگ کند.

  مطالب فوق نظر شخصی بنده است و بدون مطالعه دقیق منابع مختلف ذکر شده. قطعا جای نقد و اشکال بر آن زیاد است.