خانه تالارهای گفتمان تالارهای گفتمان بیمه ای انجمن اصول بیمه فرانشیز ایرانی تعهدات بیمه گران را در پرداخت خسارت افزایش می دهد یا کاهش؟ پاسخ به: فرانشیز ایرانی تعهدات بیمه گران را در پرداخت خسارت افزایش می دهد یا کاهش؟

 • محمد نیک مرام

  عضو
  27 آذر 1399 در 7:44 بعد از ظهر

  ضمن تشکر از مشارکت در این بحث، به استحضار می رساند که این مبحث اساسا برای بررسی انواع نگارش یکی از پارامترهای بیمه نامه در ایران ایجاد شد و با این هدف که ارزیابی شود تا چه حدودی این جملات می توانند بیمه گران را در جبران خسارات دخیل نمایند و حدود تعهد بیمه گران را تغییر دهند لذا توجه به نگارش آنها در اصل توجه به ابعاد حدود تعهدات خواهد بود.

  برای بررسی این مبحث ابتدا ابعاد هر یک از جملات بررسی و پس از آن خسارت های مطرح شده ارزیابی می شوند که آیا قابل پرداخت خواهند بود یا خیر.

  1. فرانشیز: 10 درصد هر خسارت حداقل 000ر000ر000ر2 ریال,

  این جمله ترجمه عبارت 10 percent each and every loss, minimum monetary IRR 2’000’000’000 است که شامل دو شرط می باشد:

  شرط اول: 10 در صد هر خسارت

  شرط دوم: حداقل 000ر000ر000ر2 ریال

  مطلبی که باید در نظر گرفته شود این است که در این جمله از “یا” استفاده نشده است لذا اعمال شرط اول یا شرط دوم وجود ندارد. در حقیقت شرط اول به همراه شرط دوم باید دیده شود و همزمان اعمال گردد. به عبارت دیگر این جمله به صورت زیر است:

  فرانشیز: 10 درصد هر خسارت (که) حداقل 000ر000ر000ر2 ریال است

  10 percent each and every loss, (which is) minimum monetary IRR 2’000’000’000

  قبل از بررسی بیشتر به یک مثال غیر بیمه ای دقت فرمایید:

  فروشنده بلیط هواپیما در زمان تحویل بلیط خطاب به شما: بلیط شما چهارشنبه 26 دسامبر، ساعت 17.

  در این مثال برای سوار شدن هواپیما هم چهارشنبه مهم است هم ساعت 17 یعنی با هم اعمال می شوند.

  حال به موضوع مورد بحث برگردیم، اگر این دو شرط با هم و به طور همزمان اعمال شود به این نتیجه خواهیم رسید که بیمه گر عملا برای خسارات مازاد بر 000ر000ر000ر20 ریال یا دو میلیارد تومان تعهد خواهد داشت چرا که 10 درصد بیست میلیارد ریال معادل 000ر000ر000ر2 ریال(حداقل شرط دوم) خواهد بود. در نتیجه بیمه گر با قید نمودن این عبارت برای فرانشیز، خسارت های قابل پرداخت کمتر از 000ر000ر000ر20 ریال را از تعهد خود خارج می نماید و در صورتی که خسارت بالغ بر 000ر000ر000ر20 ریال باشد شرط اول یعنی 10 درصد را اعمال می نماید و از کل مبلغ خسارت کم می کند.

  پس اولین سوال بیمه گر در زمان پرداخت خسارت این خواهد بود که چه زمانی شرط حداقل دوم رعایت می شود؟

  پاسخ: زمانی که 10 درصد خسارت قابل پرداخت بیشتر از 000ر000ر000ر2 ریال باشد و این به این معنی است که بیمه گر برای خسارت های زیر 000ر000ر000ر20 ریال تعهدی ندارد.

  سوال دوم: در صورتی که خسارت بیشتر از 000ر000ر000ر20 ریال باشد به چه میزان پرداخت می شود؟

  پاسخ: 10 درصد خسارت قابل پرداخت به عنوان فرانشیز از کل مبلغ کسر و به بیمه گذار پرداخت می شود.

  با توجه به توضیحات فوق تمام خسارت های عنوان شده در مسئله شامل 000ر000ر50 ریال، 000ر000ر500ر2 ریال و 000ر000ر000ر15 ریال غیر قابل پرداخت خواهند بود. اما اگر خسارت مثلا 000ر000ر000ر45 ریال باشد آنگاه:

  ابتدا بررسی شرط دوم: 10 درصد خسارت فوق 000ر000ر500ر4 ریال می باشد که از حداقل مندرج در شرط دوم بیشتر است پس خسارت قابل پرداخت است

  میزان قابل پرداخت:

  Payable= Total Loss – 10% (Total Loss)= IRR 40’500’000’000

  2. فرانشیز: 10 درصد هر خسارت یا حداقل 000ر000ر000ر2 ریال

  این حالت فرانشیز کاملا مبهم است و در زمان خسارت موجب اختلاف نظر بین بیمه گر و بیمه گذار می شود از این نظر که بیمه گر فرانشیز بیشتر را مد نظر قرار می دهد و بیمه گذار انتظار اعمال فرانشیز کمتر را دارد. این نگارش فرانشیز به دلیل ابهام نهایتا با توافق طرفین و یا از طریق داوری و حوزه قضایی قابل حل خواهد بود که کدام فرانشیز قابل اعمال است.

  به عنوان مثال در خسارت 000ر000ر50 ریالی، از نظر بیمه گر خسارت قابل پرداخت با توجه به اینکه کمتر از 000ر000ر000ر2 ریال است غیر قابل پرداخت در حالی که از نظر بیمه گذار خسارت قابل پرداخت 000ر000ر45 ریال است و این شروع دعاوی حقوقی خواهد بود این رویه برای دو خسارت بعدی نیز صادق است.

  · همچنین اگر خسارت 000ر000ر000ر45 ریال باشد، از نظر بیمه گر مبلغ قابل پرداخت 000ر000ر500ر40 خواهد بود در حالی که از دید بیمه گذار 000ر000ر000ر43 ریال است.

  3. فرانشیز: 10 درصد هر خسارت حداقل 000ر000ر000ر2 ریال هر کدام که بیشتر باشد.

  در این حالت نوشتار و عملکرد بیمه گران یکسان است.

  – برای خسارت 000ر000ر50ریال- خسارت غیر قابل پرداخت

  – برای خسارت 000ر000ر500ر2ریال- خسارت قابل پرداخت 000ر000ر500 ریال خواهد بود

  – برای خسارت 000ر000ر50ریال – خسارت قابل پرداخت 000ر000ر000ر13 ریال خواهد بود

  اما اگر خسارت 000ر000ر000ر 45 ریال باشد آنگاه 10 درصد این خسارت 000ر000ر500ر4 ریال است که در مقایسه با 000ر000ر000ر2 ریال بیشتر است پس خسارت قابل پرداخت 000ر000ر500ر40 خواهد بود.

  نتیجه:

  به غیر از حالت دوم که دارای ابهام است و نیاز به توافق طرفین دارد، حالت اول و سوم در خسارت های بالای 000ر000ر000ر20 ریال نتایجی یکسان خواهند داشت حال آنکه در مقادیر کمتر تعهداتی به مراتب متفاوت ایجاد می نمایند. حال باید قضاوت نمود فرانشیز ایرانی تعهدات بیمه گران را افزایش می دهد یا کاهش؟(To Be or Not to be)

  شایان ذکر است که فایل PDF این نوشته ضمیمه گردیده است.