• محمدتقی آرام فر

    عضو
    23 آذر 1399 در 8:38 قبل از ظهر

    من هم موافقم ، نه تنها در این موارد بلکه دربخش های دیگه از جمله نحوه اعمال فرانشیز در رشته ها مختلف و … . پیشنهادم هم اینه که در حال حاضر سندیکا بسیار داره فعال و‌ با انگیزه مسائل رو پیگیری میکنه . الان وقت پیگیری مورد و برخی مطالبات دیگه صنعت از سندیکا و سندیکا از بیمه مرکزی هست . فکر‌میکنم سندیکا با این نظر ما موافق باشه . از آقای عظیمی خواستار طرح این موضوع در‌شورای‌معاونین فنی و یا هر قسمتی که ایشون صلاح میدونن در‌سندیکا هستیم .