• محمد صالحی

    عضو
    22 آذر 1399 در 9:07 قبل از ظهر

    با سلام

    با توجه به ریسک هایی که در بیمه مسئولیت پذیرفته میشود ، این رشته بیمه ای را هم میتوان خسارتی دانست هم غرامتی ، زیرا این بیمه نامه نیز به نوعی با مال و هم جان اشخاص ثالث و بیمه گذار در ارتباط میباشد