• حمید علیجانی

    عضو
    20 آذر 1399 در 11:27 بعد از ظهر

    جناب آقای آرام فر

    لطفاً متن انگلیسی بیمه نامه مربوطه و واژگان انگلیسی که به ترتیب تهاجم و هجوم ترجمه فرمودید را اعلام فرمایید.