• بهزاد توژان

  عضو
  19 آذر 1399 در 1:21 بعد از ظهر

  در یکی از پرونده‌هایی که در حال حاضر در دست بررسی دارم، هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری شورش و تهاجم را چنین تعریف کرده‌اند:

  “شورش در اصطلاح اقدام همراه با خشونت دسته‌ای از افراد که در مقابله با نظام حاکم بر هر مجموعه‌ای اتفاق می‌افتد و همواره بی‌نظمی و ناامنی با خود به همراه دارد تعریف می‌شود”.

  “تهاجم هم موضوع نزاع افراد با یکدیگر بوده و موارد مربوط به اعتصاب و جنگ هم سالبه به انتفا< موضوع است.”

  به نظر اینجانب صحیح می‌باشد