• راشد Rashed Underwriter

    عضو
    19 آذر 1399 در 5:59 قبل از ظهر

    درود استاد @farhadazimi دقیقا واینکه واقعا باتوجه به شفاف بودن موضوع واینکه فرایند هم دارای سرعت بیشتری است و اثبات علت آسانتره مزایاش از ابزارهای سنتی بیشتره