• فرهاد عظیمی

  عضو
  15 آذر 1399 در 6:09 بعد از ظهر

  به اعتقاد بنده اصل زیان یا اصل جبران خسارت درست است و عبارت اصل غرامت کاملاً اشتباه است. زیرا همانطور که دوستانمان آقای نجفی @F.NAJAFI و خانم نظر @nazar هم گفتند ما می دانیم که بیمه ها را می توان به دو بخش تقسیم بندی کرد:

  1. بیمه های خسارتی

  2. بیمه های غرامتی

  بیمه های خسارتی آنهایی هستند که زیان وارده با پول قابل برآورد است. مثل بیمه بدنه، بیمه باربری، بیمه درمان، بیمه مهندسی.

  اما بیمه های غرامتی آنهایی هستند که زیان وارد شده یا شرایط پیش آمده با پول قابل اندازه گیری نیست. مانند فوت کردن یک فرد یا قطع شدن عضوی از اعضای بدن. بیمه های عمر (زندگی) و بیمه حوادث بیمه غرامتی هستند.

  با توجه به مطالب بالا، و تعریفی که از اصل بیمه ای مورد بحث داریم، این اصل می گوید بیمه گزار/زیاندیده نباید بیشتر از آنچه که زیان دیده است خسارت دریافت کند. پس پاسخ مشخص است. وقتی در بیمه های غرامتی امکان اندازه گرفتن زیان وارده وجود ندارد پس نمی توان گفته زیاندیده نباید بیشتر از زیان وارده دریافت کند. ولی در بیمه های خسارتی زیان وارد به زیاندیده قابل اندازه گیری هست و بنابراین می توان گفت که وی نباید بیشتر از آنچه زیاندیده، خسارت دریافت نماید. و به طور خلاصه این اصل در بیمه های خسارتی قابل اعمال است ولی در بیمه های غرامتی قابل اعمال نیست.

  پس وقتی این اصل فقط در بیمه های خسارتی قابل اعمال است و از طرف دیگر در بیمه های غرامتی قابل اعمال نیست یقیناً نام آن نمی تواند اصل غرامت باشد.

  اما این بحث سوال دیگری در ذهن ایجاد می کند که بهتر است اینجا مطرح شود و آن اینکه به نظر شما بیمه مسئولیت جزء بیمه های خسارتی است یا غرامتی؟ و چرا؟