• نیره نظر

    عضو
    12 آذر 1399 در 11:19 بعد از ظهر

    با درود

    همانطور که گفته شد اصل خسارت یا غرامت دلالت به موضوع برگشت وضعیت زیان دیده به یک لحظه قبل از وقوع خسارت دارد. این اصل در بیمه های اموال که امکان ارزش گذاری برای موضوع بیمه دارد با عنوان اصل خسارت و در بیمه های اشخاص به جز درمان با عنوان اصل غرامت شناخته می شود.