• مصطفی ملکی

    عضو
    12 آذر 1399 در 4:01 بعد از ظهر

    باسلام

    در گفتگویی دیگر به بحث محدودیتهای رانندگی و قوانین مربوطه و نظر مراجع قضایی و انتظامی پرداخته شد. موارد مندرج در پشت گواهینامه به معنی فقدان گواهینامه نبوده و صرفا تخلف محسوب میشود بنابراین خسارت وارده به زیاندیده (بدون امکان بازیافت )و مقصر و هم چنین خسارت بدنه قابل پرداخت میباشد.