• محمدتقی آرام فر

    عضو
    9 آذر 1399 در 5:20 بعد از ظهر

    100 درصد با شما موافقم. در کنار جذب نیروی متخصص، نگهداشت آن نیز باید مورد توجه خاصی قرار گیرد.