• پوریا مبینی

    عضو
    2 آذر 1399 در 10:59 قبل از ظهر

    در این بین چرا حق خودروسازان محترم که تولیدات بی کیفیت آنان مسبب بسیاری از حوادث تلخ و ناگوار است دیده نشده؟🧐