• محمد صالحی

    عضو
    3 دی 1401 در 4:20 بعد از ظهر

    با توجه به اینکه به نوعی فرد محدودیت تردد داشته است در اصل فاقد گواهینامه محسوب میگردد و در صورتی که فردی دارای بیمه نامه بدنه اتومبیل باشد به طور کلی خسارت پرداخت نخواد شد