• عباس ساعتی

    عضو
    18 آذر 1401 در 1:19 بعد از ظهر

    بیمه بدنه در حالی که بیمه گذار مقصر حادثه باشد نیز خسارت را پرداخت می کند ، اما اگر مبلغ خسارت از دو و نیم درصد دیه در ماه حرام بیشتر باشد نیاز به کروکی می باشد ، فرانشیز خسارت اول و همچنین مدت کمتر از سه سال در صدور گواهینامه معادل ٢٠ درصد نیز کسر و در صورتی که سرمایه مورد بیمه مشمول ماده ١٠ نشود ، خسارت پرداخت می گردد ، همچنین اگر خودروی شما عمر بیش از ۵ سال داشته باشد ، درصد استهلاک هم کسر می گردد .