• بهزاد توژان

    عضو
    7 آذر 1401 در 10:17 قبل از ظهر

    با سلام

    با درخواست تشکیل کمیسیون پزشکی و بررسی اسناد و مدارک، فقط در صورتیکه مطابق با نظریه کمیسیون بیماری زمینه‌ای در شدت آسیب‌های وارده به مصدومان حادثه نقش داشته باشد، در رای دادگاه و مسئولیت بیمه‌گر موثر خواهد بود.