• بهزاد توژان

    عضو
    22 آبان 1401 در 8:13 قبل از ظهر

    با سلام

    یادآور آنکه در حال حاضر در اکثر شرکت‌های بیمه در صورت عدم احراز اصالت حادثه توسط کارشناسان، بدون ارائه کروکی به پرونده رسیدگی نخواهد شد.

    ولی آیا این روال صحیح است؟