• فرهاد عظیمی

    عضو
    29 شهریور 1401 در 10:05 بعد از ظهر

    بله فقط یک نکته و آن اینکه ما در کلاس‌های آموزشی چنین چیزی را می گوییم تا موضوع به صورت دقیق برای شرکت‌کنندگان در کلاس جا بیفتد و می‌گوییم در واقع آنچه بیمه‌شده جیب بیمه گذار است