• فرهاد عظیمی

  عضو
  28 شهریور 1401 در 1:17 بعد از ظهر

  خب حالا بریم سر اصل موضوع

  کارگری بدون گواهینامه با موتوری بدون بیمه نامه شخص ثالث در بیرون از کارگاه در حال تردد بوده که دچاره حادثه می شود و مقصر روبرویی هم ندارد. کارفرمای وی بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان با پوشش وسایل نقلیه موتوری و ماموریت خارج از کارگاه دارد. در چنین مواقعی اگر از محل بیمه نامه مسئولیت کارفرما اعلام خسارت شود باید این روند طی شود:

  1. ابتدا بیمه گر مسئولیت اعلام می کند که نظر به اینکه حادثه ناشی از وسیله نقلیه موتوری بوده است باید از محل بیمه نامه شخص ثالث موتور پیگیری شود.
  2. اگر موتور بیمه نامه شخص ثالث داشت، بیمه گر شخص ثالث موتور باید غرامتی معادل دیه به راننده پرداخت می کرد ولی از آنجا که راننده فاقد گواهینامه بوده است چیزی به وی تعلق نمی گیرد.
  3. اگر موتور بیمه نامه شخص ثالث نداشته باشد باید قاعدتاً باید به سراغ صندوق تامین خسارتهای بدنی برویم. ولی وقتی برویم، صندوق می گوید « ما برای شخص ثالث آمدیم نی برای شخص راکب آمدیم» یعنی ما به داد راننده مقصر نمی رسیم
  4. حالا ما مانده ایم و یک بیمه نامه کارفرما در قبال کارکنان بنابراین به سراغ او می رویم. او در گام اول می گوید حادثه خارج از محل کار بوده ما می گوییم بله ولی کلوز ماموریت دارد. می گوید ناشی از وسیله نقلیه بوده و استناست و ما می گوییم بله ولی کلوز نقلیه دارد. او می گوید بیا کلوز نقلیه را بخوانیم و ببینیم بر اساس متن کلوز قابل پرداخت است یا نه.
  5. بر اساس متن کلوز چند شرط باید بررسی شود:
  • بر اساس رای مراجع ذیصلاح
  • در شمول تعهدات موضوع قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه و صندوق تامین خسارت های بدنی نباشد و
  • مسئولیت بیمه گذار در بروز حادثه محرز شده است،
  • متناسب با درصد مسئولیت وی،

  تحت پوشش می باشد.
  پس ابتدا باید منتظر رای دادگاه باشیم ببینیم بیمه گذار در این حادثه مسئول شناخته می شود یا خود کارگر که راننده موتور بوده. اگر سهمی از تقصیر بر عهده بیمه گذار بیفتد، متناسب با آن درصد خسارت از محل بیمه نامه مسئولیت کارفرما قابل پرداخت است زیرا دو شرط اول و دوم هم که قبلً بررسی کردیم و دیدیم در تعهد بیمه نامه شخص ثالث و صندوق نبود.

  اما سهمی از تقصیر که بر عهده راننده موتور افتاده دقیقا همانی است که در شمول قانون بیمه شخص ثالث است و ربطی به بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ندارد.

  اگر موتور را کارفرما در اختیار کارگر گذاشته باشد کارگر می تواند از وی به عنوان دارنده وسیله نقلیه شکایت کند و مابقی دیه را از شخص وی به عنوان مالک موتور که بیمه نامه ثالث نخرید بگیرد که باز تاکید می کنم این بخش به بیمه نامه مسئولیت ربطی ندارد.