• فرهاد عظیمی

    عضو
    28 شهریور 1401 در 12:39 بعد از ظهر

    سلام

    منم با جناب آقای سلطانپور و سرکار خانمها نادعلی و اعتمادی هم نظرم و در خصوص نظر جناب آقای ظهرابی باید عرض کنم مرور زمان در دعاوی بیمه همچنان به قوت خود باقی است و علیرغم مقاومت برخی از قضات ما توانسته ایم بر اعتبار مرور زمان رای بگیریم. ضمنا نظریه مشورتی مرتبط با مرور زمان در دعاوی بیمه ای را اینجا پیوست می کنم امیدوارم مفید باشد.