• بیتا نادعلی

    عضو
    28 شهریور 1401 در 9:33 قبل از ظهر

    با سلام و احترام

    طبق ماده 22 شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان مرور زمان حداکثر دو سال از زمان وقوع حادثه منشا دعو است و هرگونه اقدام زیاندیده، بیمه گذار و ذینفع به منظور مطالبه خسارت قاطع مرور زمان خواهد بود و مدت مرور زمان جدید یکسال خواهد بود. احتمالا به اعتبار این ماده شرکت بیمه گر بری ذمه خواهد بود اما ممکن است بیمه گذار محکوم به پرداخت خسارت شود که باید نوع رضایتنامه و مستندات مبالغ پرداختی به شخص زیاندیده بررسی شود.