خانه تالارهای گفتمان تالارهای گفتمان خودرويي خسارت ناشی از طوفان به بدنه خودرو پاسخ به: خسارت ناشی از طوفان به بدنه خودرو

 • بیتا نادعلی

  عضو
  27 شهریور 1401 در 8:26 قبل از ظهر

  دوستان گرامی لازم دونستم مطالب زیر را هم به توضیحات قبلی اضافه کنم

  برخورد جسم خارجی به موضوع بیمه در بند یک ماده سه آیین نامه شماره 53 جزو پوشش های بیمه بدنه شمرده شده است ، از سوی دیگر در بند یک بخش استثنائات (ماده 5 ) خسارت های ناشی از سیل ، زلزله ، آتشفشان از تعهدات بیمه بدنه خارج شده است و بیمه گر در رابطه با خطرات فوق تعهدی ندارد مگر اینکه بیمه گذار با پرداخت حق بیمه اضافی و توافق با بیمه گر نسبت به خرید پوشش های مذکور اقدام کرده باشد لیکن به پوشش تگرگ/طوفان/بهمن در استثنائات هیچ اشاره ای نشده است بنابراین با توجه به موارد فوق و توجه به این مطلب که عقد بیمه یک عقد الحاقی است که مفاد آن توسط بیمه گر تنظیم و بیمه گذاران به آن ملحق میشوند و در تنظیم شرایط قرارداد نقشی ندارند و هر گونه ابهام و سکوت به نفع بیمه گذاران تفسیر خواهد شد😑 ، میتوان اینطور نتیجه گرفت که خسارت های ناشی از طوفان ، بهمن ، تگرگ و رانش زمین نیز با همین تحلیل در تعهد بیمه بدنه خواهد بود.

  ضمنا خسارات غیرقابل پرداخت به شرح زیر میباشند:

  1- خسارت هاي ناشي از جنگ ، شورش ،اعتصاب و يا تهاجم
  2- خسارت هاي مستقيم و غير مستقيم ناشي از انفجارهاي هسته اي
  3- خسارت هايي که عمدا توسط بيمه گذار ،ذينفع و يا راننده موضوع بيمه به آن وارد شود
  4- خسارت هاي وارد به موضوع بيمه حين تعقيب مقامات انتظامي مگر اينکه عمل گريز توسط متصرف غير قانوني (دزد) باشد
  5- در صورتيکه راننده موضوع بيمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهينامه رانندگي باشد و يا گواهينامه رانندگي وي باطل شده باشد و يا مطابق مقررات راهنمايي و رانندگي گواهينامه وي متناسب با وسيله نقليه موضوع بيمه نباشد توضيح اينکه : اتمام اعتبار گواهينامه در حکم بطلان آن نيست
  6- خسارت هاي ناشي از حوادثي که طبق گزارش مقامات ذيصلاح به علت مصرف مشروبات الکلي و يا استعمال مواد مخدر يا روان گردان توسط راننده موضوع بيمه بوجود آمده باشد
  7- خسارت ناشي از بکسل کردن وسيله نقليه ديگر مگر اينکه موضوع بيمه مخصوص و مجاز به انجام اين کار باشد و نکات ايمني را رعايت کرده باشد
  8-خسارت هاي وارده به دستگاههاي الکتريکي و الکترونيکي موضوع بيمه در صورتيکه ناشي از نقص و خرابي در کارکرد آنها باشد
  9- خسارت هايي که ناشي از حمل بار بيش از حد مجاز توسط موضوع بيمه به آن وارد شده باشد