• فرهاد عظیمی

    عضو
    26 شهریور 1401 در 9:07 قبل از ظهر

    با سلام

    ابتدا به یک نکته آموزشی این گفتمان اشاره کنیم و آن اینکه با توجه به اینکه فردی که تصادف کرده جزء کارکنان بیمه گزار می باشد نباید اصطلاح بیمه شده را برای او به کار برد. در بیمه تامین اجتماعی به کارگر بیمه شده گفته می شود نه در بیمه مسئولیت اگر بخواهیم کلمه بیمه شده را در بیمه های مسئولیت استفاده کنیم باید به کسانی که مسئولیت آنها بیمه شده است بگوییم بیمه شده؛ مانند شخص بیمه گذار و عوامل اجرایی.