• فرهاد عظیمی

  عضو
  24 شهریور 1401 در 1:14 بعد از ظهر

  با سلام

  اجسام برسه قسم هستند

  • جامد
  • مایع و
  • گاز

  بنابراین هم برف هم باران هم تگرگ هم آبی که به خاطر برخورد با لاستیک خودرو پرت می شود تمام اینها جسم خارجی به حساب می‌آیند.

  اما اگر منشا آنها حوادث طبیعی باشد فرق میکند و چنین مواردی را به جای خسارت ناشی از برخورد جسم خارجی باید خسارت ناشی از حوادث طبیعی دانست