• فرهاد عظیمی

    عضو
    22 شهریور 1401 در 2:59 بعد از ظهر

    اما در خصوص اینکه گفتید الحاقیه زده باشد؛

    اگر منظورتان این است که با آغاز سال جدید بیمه گزار از شرکت بیمه خواسته با صدور الحاقیه، دیات بیمه نامه را به روز کند، باید بگویم که اثر الحاقیه به بعد از خودش می باشد. پس اگر قبل از حادثه الحاقیه زده باشد به درد این حادثه می خورد ولی اگر بعد از حادثه الحاقیه زده باشد به درد این حادثه نمی خورد و فقط باید از کلوز مابه التفاوت افزایش دیه یا همان کلوز افزایش دیات کمک گرفت.